Ana içeriğe atla

GÜÇTEK merkezinin faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır:

a) Ulusal ve uluslararası boyutta, doğrudan ya da dolaylı olarak güç elektroniği konusuna yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek ve bu yönde resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermek, tasarım, analiz, test ve teknoloji geliştirme desteği sağlamak.

b) Rüzgâr türbinleri, fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri, gemi güç elektroniği sistemleri, mikro şebekeler, güç sistemlerine batarya entegrasyonu, bataryalı otonom sistemler, güç elektroniği sistemlerinde kontrol teorileri ve uygulamaları ve yarı iletken anahtarlama teknolojileri ile ilgili proje ve akademik çalışmalar başta olmak üzere, güç elektroniği konusunun kapsadığı tüm alanlarda çalışmalar yapmak ve bahsi geçen konularda uzman insan gücü yetiştirmek.

c) Eğitim, araştırma, çalışma ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak.

ç) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, ilgili konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek, süreli yayınlar çıkarmak ve bu tür çalışmalara destek sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve/veya bu tür etkinliklere katılmak.

e) Yurt içi ve yurt dışından gelecek istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi eğitim, seminer, kurs, yaz okulu ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek; danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.